บ้านริมบึง กับปัญหาดินทรุด

การเลือกบ้านอยู่ในทำเลติดริมบึง มิใช่มองแค่ความงามที่อยู่เบื้องหน้า

    เรื่องซื้อบ้านอยู่ริมบึงแล้วเกิดปัญหาดินทรุด บ้านไหลลงไปอยู่ในบึง ควรคำนึงถึงประวัติความเป็นมาของบึงน้ำ ให้สอบถามเอากับชาวบ้านดั้งเดิมแถวนั้นว่าที่ดินตรงบึงนั้น เดิมเป็นอะไร
    หากมีการขุดหน้าดินออกไปขาย ตอนขุดหน้าดินออกไป ขุดลึกไหม ขุดกันอย่างไร ขุดแบบไหน ขุดลึกอย่างเดียวในแนวตั้งแบบไม่มีความลาดชัน เหมือนเป็นเหวลึกลงไปหรือเปล่า
    ปัญหาจะไม่เกิดในเร็ววัน เพราะน้ำเต็มบึง ดินจะไม่ทรุด น้ำหนักของน้ำยังจะเป็นแรงดันผลักพยุงไม่ให้ดินทรุด
    หากน้ำในบึงเริ่มแห้ง ค่อยๆ ลดระดับลงแรงดันของน้ำที่คอยพยุงไม่ให้ตลิ่งทรุดก็จะหดหายตามไปด้วย แะบึงยิ่งลึก บ้านจะยิ่งมีความเสี่ยงสูง

ข้อมูลเพิ่มเติม:
การป้องกันการพังทลายของดินริมฝั่งแม่น้ำ
การศึกษาการป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง

0 ความคิดเห็น :