EASY Check Outlet เครื่องตรวจสอบขั้วเต้ารับ

EASY Check Outlet เครื่องตรวจสอบขั้วเต้ารับชนิดมีสายดิน

อุปกรณ์ตรวจสอบความปลอดภัยด้านการใช้ไฟฟ้า “เครื่องตรวจสอบขั้วเต้ารับชนิดมีสายดิน “เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตรวจสอบความถูกต้องในการติดตั้งเต้ารับชนิดมีสายดิน ว่ามีการต่อสายดินหรือไม่ มีการต่อสลับสาย N กับ L หรือไม่ ซึ่งโดยปกติไม่สามารถตรวจสอบได้จากสภาพภายนอก

เครื่องมือนี้จึงเหมาะสำหรับท่านที่กำลังซื้อบ้านหรือคอนโดใหม่ หรือบ้านมือสอง เพื่อใช้เครื่องมือนี้ตรวจสอบตอนตรวจรับบ้านหรือคอนโด หากพบข้อผิดพลาดใดๆ ในการติดตั้งจะได้แจ้งโครงการหรือผู้รับเหมาแก้ไขให้ถูกต้องโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งหากไม่มีการตรวจสอบก่อนแล้วมาทราบในภายหลัง ท่านอาจได้รับบาดเจ็บและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไขให้ถูกต้องเอง บ้าน คอนโดฯ ที่เราซื้อมีปลั๊กแบบ 3 รูเสียบให้เห็นภายนอกก็จริง แต่ถ้าผู้รับเหมาคิดคตดต้นทุน ไม่เดินสายดินให้…เราไม่มีทางรู้ เพราะเสียบไปเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ยังทำงาน…จะรู้ได้ต้องถอดปลั๊กออกมาดูถึงจะเห็น

เครื่องมือนี้ยังเหมาะกับท่านที่เป็นผู้รับเหมางานติดตั้งระบบไฟฟ้า  ช่างไฟฟ้า  วิศวกรไฟฟ้าหรือผู้ควบคุมงาน สำหรับตรวจสอบความถูกต้องในการติดตั้งเพื่อเพิ่มความมั่นใจก่อนส่งมอบงาน  และช่วยลดเวลาในการตรวจสอบได้อย่างมาก

การต่อสายที่ไม่ถูกต้องหรือการไม่มีสายดินนี้อาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากไฟฟ้าดูดได้ และเหตุการณ์เหล่านี้อาจทำให้ผู้ประสบเหตุได้รับอันตรายบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

การมีเครื่องมือนี้ไว้ตรวจสอบเต้ารับก่อนใช้งานสามารถช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าในสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ บ้านที่อยู่อาศัย คอนโดมิเนี่ยม อพาร์ทเมนต์ อาคารสำนักงาน โรงเรียน สถานศึกษาโรงพยาบาล โรงแรม และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป จึงเหมาะสำหรับใช้ตรวจสอบเต้ารับหลังการติดตั้ง และหรือ/เต้ารับที่ถูกซ่อมแซมหรือดัดแปลง หรือก่อนการใช้งานครั้งแรกทุกครั้ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถป้องกันและลดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุไฟฟ้าดูด เนื่องจากการสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีไฟฟ้ารั่วซึ่งต่อใช้งานกับเต้ารับที่ต่อสายไม่ถูกต้องได้

ดังนั้น เครื่องมือนี้จึงเหมาะสำหรับท่านที่กำลังซื้อบ้านหรือคอนโดใหม่ หรือบ้านมือสอง เพื่อใช้เครื่องมือนี้ตรวจสอบตอนตรวจรับบ้านหรือคอนโด หากพบข้อผิดพลาดใดๆ ในการติดตั้งจะได้แจ้งโครงการหรือผู้รับเหมาแก้ไขให้ถูกต้องโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งหากไม่มีการตรวจสอบก่อนแล้วมาทราบในภายหลัง ท่านอาจได้รับบาดเจ็บและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไขให้ถูกต้องเอง และยังเหมาะกับท่านที่เป็นผู้รับเหมางานติดตั้งระบบไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้าหรือผู้ควบคุมงาน สำหรับตรวจสอบความถูกต้องในการติดตั้งเพื่อเพิ่มความมั่นใจก่อนส่งมอบงาน และช่วยลดเวลาในการตรวจสอบได้อย่างมาก

ไม่อยากถูกช่างหลอก หาซื้อได้ที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง

0 ความคิดเห็น :