เตือนภัยสัตว์มีพิษที่มากับภัยน้ำท่วม

นอกจากความยากลำบาก ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากภัยน้ำท่วมใหญ่ ก็ยังมีภัยจากสัตว์ร้ายที่มากับน้ำท่วมตามมา เมื่อเกิดน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ ทำให้สัตว์ร้ายเหล่านี้ต้องอพยพหนีน้ำมายังพื้นที่อาศัยของมนุษย์ด้วยเช่น กัน โดยเฉพาะสัตว์เลื้อยคลานที่เรารู้จักกันอย่างดี เช่น งู ตะขาบและแมงปล่อง และสัตว์ร้ายที่มักจะพบเห็นได้ง่ายในช่วงเวลาน้ำท่วมก็คือ ตะขาบ

เพื่อความปลอดภัยควรตรวจตราที่อยู่อาศัยโดย สม่ำเสมอโดยเฉพาะที่นอน เมื่อพบสัตว์ร้ายหรือสัตว์มีพิษอาทิ งู ที่เราเกรงว่าจะมาทำร้ายเรา ขั้นแรกเลยจะต้องมีสติให้ดีดูให้ดีว่าเป็นตัวอะไร และจะมาทำร้ายเราจริงหรือเปล่า โทรศัพท์ตามผู้ที่มีความสามารถ 191 หรือ 199 ตามหน่วยบรรเทาสาธารณภัยก็สามารถเข้ามาช่วยเหลือได้


0 ความคิดเห็น :